Czas realizacji zamówienia 1-2 dni robocze

Darmowa dostawa od 299 PLN

14 dni na zwrot (dostępna usługa szybki zwrot InPost)

Your cart

Your cart is empty

Sprawdź nowości

REGULAMIN SKLEPU  

  

Sprzedawca  

BELLA RICCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Dworska 14, 84-207 Bojano, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000918210, NIP 5882471950, nr REGON 38976481300000, kapitał zakładowy 5000,00 zł. 

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 

Adres pocztowy: ul. Bolesława Leśmiana 1 lok. 9, Gdańsk 80-280 

Adres e-mail: biuro@bellaricca.pl 

Telefon: 793980715 

Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Bolesława Leśmiana 1 lok. 9, Gdańsk 80-280 

Adres do wysłania reklamowanego towaru: Bolesława Leśmiana 1 lok. 9, Gdańsk 80-280 

 

WYMOGI TECHNICZNE 

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 

urządzenie z dostępem do Internetu 

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 

 

ZAKUPY W SKLEPIE 

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar. 

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. 

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. 

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. 

 

PŁATNOŚCI 

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 

za pomocą karty płatniczej: 

Visa 

Visa Electron 

MasterCard 

MasterCard Electronic 

Maestro 

za pośrednictwem platformy płatniczej: 

Przelewy24  

kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. 

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia. 

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: 

Polska 

Niemcy 

Wielka Brytania 

Szwecja 

Norwegia 

Holandia 

Francja 

Włochy 

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: 

Za pośrednictwem firmy kurierskiej 

Do paczkomatów InPost 

Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia. 

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie. 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru; 

w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 

Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Bolesława Leśmiana 1 lok. 9, Gdańsk 80-280 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej. 

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy: 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

REKLAMACJE 

 

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 

Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym: 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 

żądać usunięcia wady. 

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. 

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Bolesława Leśmiana 1 lok. 9, Gdańsk 80-280. 

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 

 

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 

 

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. 

DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 

umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 

prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie. 

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: 

przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą; 

na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego; 

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep; 

zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

Kupującemu przysługuje prawo żądania: 

dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, 

usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych do innego administratora 

a także prawo: 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. 

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

ZASTRZEŻENIA 

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 

Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim. 

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona. 

Butik- dla kogo?

Swoją ofertę kierujemy do kobiet ceniących klasyczne rozwiązania oraz dla Pań, które lubią powiew 
nowoczesności. Jako ceniony butik internetowy z odzieżą damską mamy produkty dla kobiet odważnych, lubiących 
pokazać uwodzicielski, bądź nieco drapieżny charakter. Coś dla siebie znajdą też miłośniczki codziennych 
rozwiązań, dzięki którym będą one mogły poczuć się komfortowo i bezpiecznie w każdej sytuacji. Mamy ciuchy na 
różne okazje i pory roku. Sprzedajemy ubrania i zadowolenie wyjątkowym kobietom, takim jak Ty. 

Sklep z odzieżą damską – cechy naszych ubrań 

Bez względu na kategorię, modne ubrania, które u nas znajdziesz, mają wyjątkowe cechy, takie jak:

Trwałość – najlepsze materiały i odpowiednie techniki szycia zapewniają ciuchom długą żywotność. Z 
nami przeżyjesz wiele wspaniałych przygód. Idealne dopasowanie – o komfort noszenia dba przemyślana rozmiarówka, ukierunkowana na potrzeby 
różnych użytkowniczek (sprawdź poniżej, jak dopasować konkretne ciuchy do Twojego typu sylwetki). Elegancki wygląd – śledzimy światowe i regionalne trendy mody, dlatego przedstawiamy Ci ofertę, dzięki 
której będziesz błyszczeć Damska odzież – jak dobierać ubrania do sylwetki?

Różne fasony i wzory ubrań jednym kobietom pasują, innym nie. Poznaj swoje proporcje i dowiedz się, co zakładać, 
by podkreślać to, co najpiękniejsze

Figura typu jabłko

Cechy: ciężar ciała skupiony wokół brzucha i klatki piersiowej, brak wcięcia w talii, wrażenie 
większego biustu i brzucha, szczupłe nogi

Wybieraj:

rozszerzane spodnie, długie koszule,
zwiewne tuniki, sukienki o prostych krojach (jednolite lub z drobnym wzorem),tuniki i bluzki o prostym, bądź trapezowym kroju 

Unikaj: sukienek z falbanami i rozkloszowanych, dekoltów pod samą szyję, prostych spodni 

Figura typu gruszka

Cechy: masywne biodra i uda, nogi wyraźnie szersze i bardziej pełne, biorąc pod uwagę resztę 
ciała.
większego biustu i brzucha, szczupłe nogi

Wybieraj: 

tuniki zakrywające biodra sukienki w kształcie litery A,
sięgające kolan rozszerzane spódnice (wydłużą sylwetkę), koszule i bluzki posiadające zdobienia w okolicach ramion i barków.

Unikaj: ubrań wzorzystych poniżej pasa, obcisłych spódnic. 

Figura typu klepsydra

Cechy: przyjmuje się, że jest to najbardziej atrakcyjny typ sylwetki. Wymiary biustu i bioder 
podobne, wcięcie w talii, wyraźne krągłości piersi i bioder.

Wybieraj: 

obcisłe bluzki,sukienki mające wcięcie w talii, spodnie z szeroką nogawką, modele z wyższym stanem, dopasowane jeansy, dopasowane i ołówkowe spódnice (z wyższym stanem lub mini), bluzy z dekoltem w kształcie łódki lub litery V, krótkie topy.

Unikaj: ciuchów o obniżonej lub podwyższonej talii, luźniej odzieży, która mogłaby ukrywać 
kobiece kształty.

Figura typu prostokąt

Cechy: wąska talia, zgrabne ramiona, biodra i biust o niewielkiej objętości.

Wybieraj: 

rozkloszowane sukienki,sukienki mające wcięcie w talii, wzorzyste ubrania z usztywnieniami i dodatkowe warstwy odzieży, falbany, dodatki, ozdobne kieszenie, sukienki o kroju trapezowym, spódnice princeski, wzorzyste szorty.

Unikaj: sukienek obcisłych oraz 3, odzieży prostej, bez wcięcia w talii.

Figura typu odwrócony trójkąt

Cechy: szerokie i masywne ramiona, często duży biust, ogólnie dominujące górne partie ciała.

Wybieraj: 

bluzki typu kimono,spódnice princeski, luźne spodnie, sukienki z falbanami oraz takie, które eksponują nogi, spodnie wraz z dłuższą marynarką, koszule z rękawem typu motylek.

Unikaj: sukienek na cienkich ramiączkach, dekoltów odsłaniających ramiona oraz takich z dużą 
liczbą zdobień i dodatków.

Butik internetowy – modne ciuchy damskie – oferta 

Jako butik damski online, z dumą prezentujemy nasz asortyment, w którym znajdziesz m.in.: kombinezony i 
komplety (również dresowe, przeznaczone do codziennego noszenia oraz drobnych aktywności sportowych). 
Znajdziesz tu mnóstwo ciekawych sukienek, spódnic, szortów i spodni. Na górę proponujemy stylowe i modne 
body, koszule, bluzy i bluzki. Prócz tego coś na specjalne okazje, czyli garnitury oraz szeroki wybór odzieży 
wierzchniej.
By skomponować pełną stylizację, będziesz jeszcze potrzebować butów i dodatków. Wszystko to w jednym miejscu 
znajdziesz w Bella Ricca. 

Butik damski online – na jakie okazje? 

Bluzy, kombinezony, spódniczki, szorty, sukienki i inne elementy garderoby założysz wszędzie. Mamy dla Ciebie 
odpowiedni strój do pracy, do uprawiania sportu, krzątania się po domu. Z łatwością skomponujesz stylizację na 
randkę, wyjazd integracyjny, uroczyste przyjęcie, romantyczny spacer. Ubrania z naszego sklepu będą 
towarzyszyć Ci w czasie leniwego weekendu oraz podczas intensywnego, wypełnionego wyzwaniami i przygodami 
dnia

Butik online – sklep odzieżowy Gdańsk – gdzie nas znajdziesz?

W Bella Ricca możesz wygodnie kupić modne ubrania, nie wychodząc z domu. Jeśli jednak chciałabyś odwiedzić 
nas osobiście, butik znajduje się w doskonałej lokalizacji przy ul. Leśmiana 1 w Gdańsku.

Odzież damska – sklep internetowy Bella Ricca – dlaczego my? 

Moda damska jest bardzo szeroką dziedziną, jednak my sprzedajemy tylko starannie wyselekcjonowane ubrania, 
które spełniają nasze wysokie wymagania. Dzięki temu masz pewność, że ciuchy, które tu kupisz, w pełni 
zaspokoją Twoje potrzeby, a jeśli któryś z elementów odzieży pokochasz, będziesz go użytkować przez długie lata. 
Podążamy za trendami. Cenimy jakość. Stawiamy na Twoje zadowolenie.